:: Sri Nimbarkmahamunindraye namo namah ::

Sri_Nimbarkacharya

Sri Nimbarka Sampradaya

Shankh Chakra Tilak Golokdham Chinh

:: Sri Radhagolok Viharine namo namah ::

:: Sri Radha Bihari Goloke hridi madhurkunje vasatu me ::

Radhe Radhe : Jai Behari Jii

Sri Krsna Gopal's Gwala darshan: Gocarana leela appearance

in Sri Radhasarves'vari Gaushala

at Golokdham, Brijwasan

23rd Sri Basant Panchmi Utsav, Golokdham ashram, Vrindaban

Darshan 24 January, 2015.   11 am


:: Sri Sadhgurudevaye namo namah ::

lalitasharanji3_small.jpg (2782 bytes)

Param Pujya AnantSriVibhuseit

Swami Sri Lalitasharan Devacharya Ji Maharaj (Sri Bade Guruji)

 

Rev'd. HH 'Dharmratan' Swami Sri Gopalsharan Devacharya Ji Maharaj

Peethadheeshwar, Golokdham ashramforthcoming festival

february 11 - 17, 2015

'Shri Krishna Katha' discourse by HH Sw. Shri Shravananad Saraswatiji Maharaj,

on 11th Consecration Ceremony of Thakur Shri Radhagolokvihariji Maharaj

Venue: Golokdham ashram, Brijwasan

..

click on images

golokdham ashram, brijwasan

Programme on 01 January, 2015: Sunderkand Paath by Pt. Shri Ajay Yagnik (9 am - noon. Golokdham, Brijwasan)

 

|| Sri Surb'hii Nama ||

recently held Mahotsava Oct 24 - Nov 01, 2014 click on image for details

20141026 Godham Pathmeda01 Page 01 20141026 Godham Pathmeda02 Page 02 20141026 Godham Pathmeda03 Page 03 20141026 Godham Pathmeda04 Page 04 20141026 Godham Pathmeda05 Page 05 20141026 Godham Pathmeda06 Page 06 20141026 Godham Pathmeda07 Page 07
20141026 Godham Pathmeda08 Page 08 20141026 Godham Pathmeda09 Page 09 20141026 Godham Pathmeda10 Page 10 20141026 Godham Pathmeda11 Page 11 20141026 Godham Pathmeda12 Page 12 20141026 Godham Pathmeda13 Page 13 20141026 Godham Pathmeda14 Page 14
click on image for details click on image for details click on image for details

'Sri Gonavaratri Maha Mahotsava'

from Kartika Shukla Tritiya to Shukla Navami, Samvat 2071 (October 26 - November 01, 2014) 6am-9.30am and 3.30pm-7pm

Organised by: Svayam Maa Sri Surbhi Gomata, Purvacharya, all Sant & Go-bhakt, Sri Golokdham ashram, Sri Golok Parikar

With Divine Inspiration of Param Pujya Anant Sri Vibhuseit Swami Sri Lalitasharan Devacharyaji Maharaj

***

at Sri Pathmeda Manorama Goloktirth, Nandgaon, Tehsil Reodar, Dist. Sirohi (Rajasthan) website: www.pathmedagodham.org

Live Telecasted on Sanskar Channel

 

 


golokdham entrance w.jpg (95303 bytes)

download Golokdham Festivals Calendar (.pdf format):    Year 2015 (Hindi)     Year 2015 (English)   new

 

 

:: Sri Gurucharankamlebhyo namo namah ::

enter click to continue

Sri Sadd'hgurudev Ji Maharaj

sends His Holy Wishes to all

route to Sri Golokdham Delhi
Mandir Thakur Sri Radha Golok Behari Ji Maharaj, Sri Golokdham Ashram
Main Road, Brijwasan, New Delhi - 110 061 INDIA Tel.:  +91(11) 64633716 e-mail: golokdham AT gmail.com
Goshala Nagar, (Near Atla Chungi), Vrindaban - 281 121 Mathura (Uttar Pradesh)
cared by: Sharneshwar Seva Trust (Regd.), Golokdham Seva Samiti (Regd.), Delhi

This site is purely for non-commercial, non-profitable purpose. None of the photographs, contents shall be reproduced for commercial purpose.

Write-ups. blog. mirror site: Sri Vraj Vihari Sharan Ji, U.K. http://nimbark.org  Videoclips: SriGolokdham Channel
Photography. design. website: rajat goyal, Art Explorer
all copyrights reserved. golokdham.org 1998 - 2015 website updated on January 24, 2015 webmaster